Chráněné bydlení Staré Město Tyršova - Aktuality

 

 

Návštěvy na Chráněném bydlení Staré Město-Tyršova

 

Od 25.5.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům, jsou umožněny návštěvy u uživatelů každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek:

 

  • Návštěva je povinna se ohlásit u pracovníka, je vhodné se ohlásit předem na tel: 734 238 959, nebo mail: chb.tyrsova@ssluh.cz
  • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci obuvi a rukou virucidní desinfekcí, která je u vchodu do CHB.
  • Pokud jsou patrné pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázána.
  • Zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvované osoby.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách chráněného bydlení.
  • Návštěva na pokoji uživatele je časově omezena na max.1 hod.
  • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby.
  • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 1,5 m.

 

 

 

Zpracovala: Bc. Zmeškalová

Kde nás najdete