Chráněné bydlení Slavičín - Aktuality

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Chráněného bydlení Slavičín

Uživatelům Chráněného bydlení Slavičín jsou umožněny návštěvy každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání): 

 • Návštěvy v domovech pro soby se zdravotním postižením, chráněných bydleních jsou možné na základě výjimek, a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264
 • Návštěva si musí sama obstarat vlastní respirátor
 • Testování návštěv není nutné

Pravidla

 • Je vhodné, aby se návštěva předem ohlásila, a to telefonicky na tel. čísle 605 526 749 nebo e-mailem: chbslavicin@seznam.cz.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Časy návštěv musí být určeny předem.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat preventivní opatření (použití respirátoru, dezinfekce rukou, využívání venkovních prostor k návštěvám je – li to možné). Během návštěvy je uživatel zabezpečen rouškou. Návštěvy při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce, desinfekce je u hlavních dveří.
 • Je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde bude dotazována, zda se u ní neprojevují příznaky onemocnění COVID -19 a bude jí změřena teplota (nevpuštění - 37,5˚C a více).
 • Při příchodu se návštěva zapíše do návštěvní knihy. Záznam obsahuje datum a čas návštěvy (od – do), jméno a telefonický kontakt na návštěvníka a jméno navštíveného uživatele.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Návštěvy mohou uživatelům předávat věci.

Děkujeme za pochopení a za zodpovědné jednání.

 

Mgr. Klára Novotná, vedoucí zařízení