Chráněné bydlení - Rostislavova - Podmínky pro povolení návštěv

Návštěvy na Chráněném bydlení – Rostislavova 

 

Od 26.10.2021 návštěvy u uživatelů jsou regulované a za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání).

 

Návštěvy se musí prokázat bezinfekčností,

- tedy PCR nebo antigenním testem nebo platným certifikátem o očkování

- navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést dezinfekci rukou, která je u hlavních vchodových dveří

- nahlásí se v kanceláři u pracovníků, pracovník zkontroluje bezinfekčnost

Po vstupu do zařízení se musí zapsat do knihy návštěv.

(uložena v kanceláři Rostislavova 686), kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoby, prokázání bezinfekčnosti (PCR, antigenní test nebo certifikát o očkování)

- doporučujeme realizovat návštěvy ve venkovních prostorech CHB,

- návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 metry,

- po každé návštěvě (případě i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje, dezinfekce klik od dveří a musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

- používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) - RESPIRÁTOR

„Prosíme rodiny klientů, aby nutnost návštěvy jednotlivých zařízení pečlivě zvážily a dodržovaly veškerá opatření.“