Chráněné bydlení Luhačovice - Aktuality

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Chráněného bydlení Luhačovice

Od 25. 5. 2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení Luhačovice, jsou umožněny návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení Luhačovice každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání): 

Pravidla

 • Je vhodné, aby se návštěva nejprve domluvila. Telefonicky na tel. čísle 734 790 436 nebo e-mailem: chbluhacovice@seznam.cz.

 

 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Časy návštěv musí být určeny předem.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat preventivní opatření (použití roušky, dezinfekce rukou). Návštěvy musí mít roušku zařízení a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce, desinfekce je u hlavních dveří.
 • Je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde bude dotazována, zda se u ní neprojevují příznaky onemocnění COVID -19.
 • Při příchodu se návštěva zapíše do návštěvní knihy. Záznam obsahuje datum a čas návštěvy (od – do), jméno a telefonický kontakt na návštěvníka a jméno navštíveného uživatele.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách Chráněného bydlení Luhačovice, v pěkném počasí doporučujeme, aby návštěva proběhla na zahradě domu.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce

prostředkem s virucidním účinkem.

 • Návštěvy mohou klientům předávat věci.
 • Občanům z Vlčnova je doporučeno odložit návštěvu na jiný termín.

 

Děkujeme za pochopení a za zodpovědné jednání.

 

Mgr. Klára Novotná, vedoucí zařízení

 

 

Kde nás najdete