Chráněné bydlení Jarošov - Podmínky pro povolení návštěv

 

Opatření při návštěvě, která jsou nutná dodržovat

Návštěvní řád Chráněného bydlení Jarošov

Je doporučeno, aby se návštěva předem ohlásila telefonicky na tel. 734 685 631

Návštěvy v domovech pro osoby se zdravotním postižením. chráněných bydleních jsou možné na základě výjimek, a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevylečitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264  

Podmínky pro povolení návštěv:

 • Návštěva si musí sama obstarat vlastní respirátor
 • Testování návštěv není nutné 
 • návštěvy mohou pobíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase, 
 • teploty se již neměří, pouze dotazování se na příznaky 
 • návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí, 
 • při vstupu do Chráněného bydlení Jarošov musí osoba provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří a musí mít nasazený respirátor
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby, 
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2m.,
 • doporučujeme pobyt návštěvy uskutečnit ve venkovních prostorech, a to na zahradě 
 • návštěva při vstupu do CHBJ se zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: jméno, příjmení, telefon, čas návštěvy, 
 • po každé návštěvě (popřípadě i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje,
 • po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Platný od 5.12.2020 

Zapsala: Bc. Barbora Vráblíková, sociální pracovnice