Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - Cílová skupina

Cílová skupina

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem je určeno:

  • Osobám s mentálním postižením

Věková kategorie:

  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)

Sociální služba typu Chráněné bydlení není určena:

  • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • Osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
  • Osobám, které žádají o poskytování služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.