Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - Poskytované služby

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem je zařízením začleněným do Sociálních služeb Uherské Hradiště p.o, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem poskytuje registrovanou pobytovou sociální službu - 

Chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách