Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - Aktuality

Návštěvní řád

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem,

Tyršova 1145, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Návštěvy v domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydleních jsou možné na základě vyjímek a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě Usnesení č. 1264.

  • je doporučeno, aby se návštěva předem ohlásila:
  • tel. 731 393 681, 731 393 700
  • email: lada.vojackova@ssluh.cz, chb.bph@ssluh.cz 
  • navštěvy mohou probíhat max. ve dvou osobách na jednoho uživatele ve stejném čase
  • navštěvující osoba musí použít po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
  • dezinfekce je umístěna v každé domácnosti
  • je žádoucí, aby se návštěva nahlásila v pracovně v bytu č. 1, který se nachází vedle venkovního grilu
  • návštěva vyplní dokument, který se týká COVID 19
  • návštěvám je poručeno dodržovat rozestup mezi osobani 2 m
  • návštěvy je možné uskutečnit v pokoji uživatele, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách

Děkujeme za pochopení a za zodpovědné jednání. 

Mgr. Tomáš Šťastný, vedoucí chráněného bydlení

 

 Aktualizace 3.11.2021