Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním služby je umožnit lidem s mentálním postižením bydlet v samostatných domácnostech v běžné zástavbě a poskytnout jim individuální podporu v takové míře, aby mohli žít způsobem srovnatelným s životem jejich vrstevníků. Podporujeme je v začleňování do běžného života tak, aby byli součástí místní komunity a nesli odpovědnost za svá rozhodnutí

Cílová skupina

Sociální služba na adrese Staré Město - Tyršova poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována osobám s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Věková kategorie klientů:

 • Mladí dospělí: 18 - 26 let
 • Dospělí:           27- 64 let
 • Mladší senioři: 65 – 80 let

 

Horní hranice pro přijetí nového klienta je 64 let. Kapacita je 8 osob.

 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

 Zásady poskytování sociální služby:

 • Podporujeme kliente v tom, aby žili běžný život a získávali nové zkušenosti – věříme v jejich schopnosti a dovednosti a stavíme na nich
 • Individuální přístup – při plánování služby vycházíme z potřeb a přání klienta
 • Partnerský přístup – ke klientovi přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace
 • Poskytujeme jen takovou podporu, kterou klient nezbytně potřebuje
 • Respektování svobodné vůle, ochrana práv a důstojnosti, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost
 • Poskytování služby stojí na odborné a týmové spolupráci zaměstnanců

Jednání se zájemcem o sociální službu

Základní informace a žádost do sociální služby chráněné bydlení jsou dostupné:

Web. stránka  https://www.ssluh.cz/, registr poskytovatelů, e- katalog sociálních služeb.

Informace mohou být podány: při osobní návštěvě zájemce, telefonicky, e-mailem. Informace podá sociální pracovník nebo vedoucí nebo pracovník v sociálních službách.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství

Poskytnutí informací o službě

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými

Rozhodnutí o poskytnutí sociální služby, odmítnutí zájemce o službu