Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem se zdravotním postižením podporu v míře, jakou skutečně v každodenním životě potřebují. Podporujeme uživatele v samostatnosti a soběstačnosti tak, aby dokázali v co nejvyšší možné míře žít kvalitní a plnohodnotný život.

 

Cílová skupina

Cílová skupina pro CHB č.p. 589, 590

Osoby s nízkou a střední mírou podpory s mentálním a kombinovaným postižením ve smyslu mentálního a přidruženého tělesného postižení. Chráněné bydlení je vhodné pro osoby, které potřebují bezbariérové prostředí.

Věková hranice:

Mladí dospělí: 19-26 let

Dospělí: 27-64 let

Mladší senioři: 65–80 let

Horní věková hranice pro přijetí uživatele je 75 let

Uživatelé, kteří v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 80 let, zůstávají ve službě, za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.

Kapacita 7 osob

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
 • Z důvodu akutní infekční nemoci 
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Cílová skupina pro CHB č. p. 600 a č. p. 601

Osoby s nízkou a střední mírou podpory s chronicky duševním onemocněním a kombinovaným postižením (mentální postižení s chronickým duševním onemocněním). Dům je bezbariérový

Věková hranice:

Dorost:16 – 18 let (služba bude poskytována od 18 let věku)

Mladí dospělí: 19-26 let

Dospělí: 27-64 let

Mladší senioři: 65–80 let

Uživatelé, kteří v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 80 let, zůstávají ve službě, za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.

Kapacita 5 osob

Důvody pro odmítnutí žadatele: 

 • Nespadá do cílové skupiny 
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Zásady poskytované služby:

 • Respektování svobodné vůle a ochrana práv 
 • Předcházet negativnímu hodnocení a stigmatizaci obyvatelů chráněného bydlení. 
 • Individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb. 
 • Podpora uživatelů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost 
 • Pomáháme při osvojování a upevňování sociálních, pracovních a osobních návyků 
 • Rozvíjení dobrých sousedských vztahů v obci, a začlenění do komunity 
 • Zvyšování odbornosti pracovníků.