DZP Medlovice

 

Rada Zlínského kraje na svém 33. zasedání dne 21.11.2022 – usnesení č. 0944/R33/22 souhlasila se záměrem příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, ukončit poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 7895834, v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice, Medlovice 90, 687 41 Medlovice, dle přílohy č. 1025-22- P01.

Zároveň Rada Zlínského kraje schválila zastavení přijímání klientů do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 7895834, poskytované v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice, začleněné do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s účinností od 22.11.2022.