mail home

DZP Kvasice - Poskytované služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice poskytuje dvě registrované pobytové služby, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář. Služby jsou dostupné osobním automobilem (parkování u zařízení) a veřejnou hromadnou dopravou.

Pobytová služba Domov pro osoby se zdravotním postižením nabízí 23 míst.

Pobytová služba Týdenní stacionář nabízí 4 místa.

 


Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří:

  • osoby s kombinovaným postižením
    • osobami s kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením a dále osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením
  • osoby s mentálním postižením

Věková kategorie pro přijetí v Domově pro osoby se zdravotním postižením:

- mladí dospělí 18 - 26 let

- dospělí 27 - 50 let

Věková kategorie pro přijetí v Týdenním stacionáři:

- dorost 16 - 18 let

- mladí dospělí 19 - 26 let

- dospělí 27 - 40 let

Pokud již stávající uživatel dosáhl věku nad horní věkovou hranici pro přijetí, není to důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele.  Uživatel v případě zájmu může dále využívat sociální službu DZP Kvasice.

Naše zařízení nemůže poskytnout sociální službu v těchto situacích: 

- Neposkytujeme žádanou službu.
- Zájemce nespadá do cílové skupiny.
- Kapacita žádané služby je naplněna.
- Volné místo nevyhovuje potřebám a přáním žadatele.
- Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby.
- Žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
- Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Kde nás najdete