mail home

DZP Kunovice - Na Bělince - Poskytované služby

Poskytované služby

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkový,  tří a více lůžkových pokojích. Součástí úhrady za pobyt je i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení, žehlení.

Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel za den pobytu. Dále poskytujeme zdravotnické a ošetřovatelské služby, sociální služby a lékařskou péči.

Nabízíme možnost zprostředkování lékařské odborné péče s lékaři na základě dohody o poskytování léčebně preventivní péče.

 • MUDr. Jakšíková Renata – pediatr
 • MUDr. Červinková Jitka – dermatolog
 • MUDr. Polách Ladislav  – psychiatr
 • MUDr. Kusák – stomatolog
 • MUDr. Pavlíček Jiří – ORL
 • MUDr. Hrabcová Karla – gynekolog
 • MUDr. Skrášková Eva – neurolog
 • MUDr. Sládková Lenka – oční
 • MUDr. Šípková Eva – gastroenterolog a hepatolog

V případě přání zákonných zástupců klientů nebo samotných klientů je možno vybrat si lékaře, ke kterému bude klient dojíždět sám nebo v doprovodu zákonných zástupců.

Prostřednictvím detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti zprostředkováváme klientům základní vzdělávání.V současné době jezdí do ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti  3 klientky.

Při ergoterapeutických činnostech se klienti na našem zařízení zdokonalují při práci na tkalcovském stavu, v keramické dílně, pracují s papírem i s modelářskou hlínou, vyšívají, kreslí. Pracují také na zahradě Domova a podílí se na úklidu vnějších a vnitřních prostor či na jejich výzdobě při různých příležitostech.

Sportovní aktivity se odehrávají zejména v tělocvičně, kde je plně využíván motomed a běžící pás, rotopedy a stůl na stolní tenis. Přímo na jednotlivých odděleních se s klienty pracuje v rámci konceptu Bazální stimulace (náš Domov má pro tuto činnost udělen certifikát). V letních měsících klienti hojně navštěvují bazén na zahradě. Velmi oblíbenou a na našem Domově poměrně významnou činností je nácvik různých divatelních scének a pohádek, které se staly nedílnou součástí besídek, dnů otevřených dveří našeho Domova i různých akcí, při nichž naše klietky reprezentují naše zařízení.

V rámci prostorových a finančních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terapeutických činností a aktivit (canisterapie, muzikoterapie, asteterapie, snoezelen...) a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, různé druhy masáží, manikúra, pedikúra...)

 

Poskytujeme tyto  služby

Zařízení poskytuje tyto zákonem stanovené základní činnosti při poskytování sociálních služeb: 

 •  Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně

 •  Poskytnutí stravy

 • Poskytnutí ubytování

 • Výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti

 • Sociální poradenství

 •  Zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím

 •  Sociálně terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí

 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

Úhrady za pobyt 

 

 

Fakultativní činnosti

Sazebník fakultativních činností určený pro uživatele

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince

(sociální služba typu domovy pro osoby se zdravotním postižením)

 

 

šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod.za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou

120,- Kč/ hodina

bazén venkovní

20 Kč/ den

perličková koupel

60,- Kč/ 20 min.

rozmnožování tiskovin

2,- Kč/ A4 jednostranně

4,- Kč/ A4 oboustranně

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele

10,- Kč/ km

soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, žehlička, varná konvice, apod.)

Nutná revize elektrospotřebičů!

Soukromé elektrospotřebiče na pokojích se účtují za celý měsíc, i v případě, kdy uživatel byl část měsíce na dovolené nebo v nemocnici. Částka se neúčtuje v případě, kdy je uživatel celý kalendářní měsíc mimo zařízení.

30 Kč/ spotřebič/ měsíc

 

telefonické služby – tarifikátor, automat 

skutečné náklady

Doprava nezletilých klientů, pokud byl přiznán na tuto dopravu příspěvek na mobilitu

Výše přiznaného příspěvku na mobilitu

 

Sazebník doplňkových činností

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Na Bělince

 

rozmnožování tiskovin  

3- Kč/ A4 jednostranně

5,- Kč/ A4 oboustranně

hostinský pokoj

ubytování 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 250,- Kč /osoba/noc

ubytování 2 osob ve dvoulůžkovém pokoji 180,- Kč /osoba/noc

 

Kde nás najdete