mail home

DZP Javorník, Chvalčov - Domov pro osoby se zdravotním postižením

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba poskytuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., o sociálních službách:

a)    poskytnutí ubytování
b)    poskytnutí stravy
c)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g)    sociálně terapeutické činnosti
h)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita celoroční nepřetržité pobytové služby v Domově Javorník je 99 klientů.

 

 

Kde nás najdete