mail home

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Cílová a vyloučená skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu našeho domova se zvláštním režimem tvoří mladší a starší senioři (60 let a více), kteří trpí různými typy demencí (Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.) a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.


Negativní vymezení cílové skupiny 

(zájemci, kterým nemůže být služba poskytnuta):

  • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
  • zájemce o službu je fyzicky a duševně soběstačný a je schopen zvládat běžné úkony péče pomocí rodiny nebo jiných služeb sociální péče,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
  • zájemce trpící duševním onemocněním (schizofrenie, psychózy atd.),
  • zájemce s mentálním postižením,
  • zájemce s akutním infekčním onemocněním,
  • zájemce závislý na návykových látkách (alkoholismus a jiné toxikomanie),
  • zájemce se závažným smyslovým postižením (zejména ztráta zraku a sluchu) - personál není vyškolen ve znalosti znakové řeči a Braillova písma, zařízení není přizpůsobeno.

Kde nás najdete