mail home

Domov se zvláštním režimem Kvasice - O domově

Domov se zvláštním režimem Kvasice poskytuje pobytovou sociální službu v objektu zámku v Kvasicích.

Domov se nachází v blízkosti centra obce, přesto je však v klidné části. Je vzdálen pouhé 3 minuty chůze od autobusového nádraží. Tvoří jej soubor dvou budov - zámku a hospodářské budovy. Osobním vozem je možné přijet až k vchodu do objektu domova. Pro parkování vozidel návštěvníků je vyhrazeno parkoviště vedle hlavní budovy. Domov je obklopen rozsáhlým parkem v anglickém stylu.

Vnitřní prostory zámku a část hospodářské budovy prošly v průběhu let 2006 - 2008 rozsáhlými stavebními upravami. Současně byly vybaveny novým nábytkem a zařízením, potřebným pro komplexní poskytování pobytové sociální služby. Pokoje pro uživatele se nacházejí v budově zámku. Jsou doplněny nutným zázemím, které tvoří jídelny, klubovna, koupelny, sprchové boxy, WC apod. V přilehlé hospodářské budově jsou umístěny všechny technické provozy a zázemí zaměstnanců domova.

Obě budovy jsou stavebně upraveny tak, aby uživatelům umožňovaly bezbariérový pohyb. V úrovni 1. nadzemního podlaží jsou propojeny  krytým koridorem. Přístup do vyšších nadzemních podlaží obou budov je možný buďto po schodišti nebo výtahem.

Venkovní prostory a bezprostřední okolí objektu domova jsou rovněž uzpůsobeny tak, aby je mohli bez výjimky využívat všichni uživatelé. Příjezdová cesta k objektu domova je asfaltová. Plocha před hlavní budovou je po rekonstrukci vydlážděna žulovou dlažbou. Chodníky v areálu domova jsou dlážděné nebo mlatové. Pro venkovní posezení jsou určeny zahradní lavičky. V okolí budovy domova jsou provedeny sadové úpravy zelených ploch s vysazenými květinami a keři. K dispozici jsou zastíněné odpočinkové plochy v nádvorní nebo zahradní části domova. Další možnosti k posezení poskytuje rozsáhlá otevřená venkovní terasa směrovaná do parku nebo krytý balkon v hlavní budově.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají chronické duševní onemocnění

  • schizofrenie
  • poruchy nálady, afektivní poruchy
  • neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem,

v jehož důsledku došlo k omezení nebo úplné ztrátě soběstačnosti v osobní péči, mají trvale porušen centrální nervový systém a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat svá vlastní práva, a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Kdy nelze službu poskytnout
Domov se zvláštním režimem Kvasice, jako poskytovatel sociální služby, se při odmítnutí zájemce o sociální službu řídí zákonem  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků. V souladu s ust. § 91, odst. 3 uvedeného zákona může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v těchto případech:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá - žadatel nespadá do cílové skupiny protože:

a) u něj není diagnostikována chronická duševní choroba
b) má diagnostikovaný syndrom zvislosti na alkoholu a jiných návykových látkách
c) nesplňuje věkovou kategorii
d) trpí Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence
e) je mentálně postižený
f) je hluchoněmý
g) je nevidomý

  • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, protože:

a) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče v zdravotnickém zařízení
b) není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Věkové kategorie

  • dospělí (50 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Kde nás najdete