mail home

Domov se zvláštním režimem Kvasice - Aktuality


Jak žijeme v domově aneb "Pořád se  něco děje"


2018

Jaro na zámku

         S příchodem jara jsme se v Domově se zvláštním režimem pustili do budování.  Naše klienty čeká otevření nové jídelny v přízemí, kde vznikne další prostor nejen ke stolování, ale především pro společné setkávání a zájmové aktivity.  V rámci vnitřních úprav také vznikne denní místnost pro naše pečovatelky, které si určitě zaslouží klidné místo nejen k administrativní práci, ale i krátkému odpočinku. Jejich práce je fyzicky i psychicky velmi náročná a pro řádné poskytování našich služeb naprosto nezbytná. Myslím, že důstojné zázemí, na které již několik let čekají, je dnes v podobných zařízeních samozřejmostí.

        Stejně jako mnoho jiných zahrádek i nás loni na podzim postihly housenky, které zničily krušpánkové keře. Mimo běžnou jarní údržbu nás tak čeká obnova živého plotu v zadní části zámecké zahrady. Zveme k návštěvě všechny milovníky pávů, protože právě teď je jejich barevná krása na vrcholu. Možná se budou chtít pochlubit právě vám a předvedou dokonalé vějíře svých dlouhých ocasních pér.

        Naši klienti se stejně jako loni zúčastnili společného setkání v Domově se zvláštním režimem v Loučce, kde se zapojili do pěvecké soutěže Valašské Doremi.  Všichni jsme si  užili krásné společné odpoledne  v malebném prostředí Valašských kopců, mnozí z klientů  se setkali s přáteli z jiných domovů a ještě  jsme si dovezli medaili za druhé místo. Všem, kteří se na úspěchu podíleli děkuji a gratuluji.

        Co nás čeká v následujících měsících? Kromě kácení máje a pravidelných aktivit v Domově chystáme hudební odpoledne pro veřejnost, na které bych Vás všechny ráda pozvala už nyní. Přesný termín  upřesníme prostřednictvím místního rozhlasu. Díky finanční podpoře Obecního úřadu v Kvasicích i letos připravíme pro naše klienty tradiční výlet, tvořivou adventní dílnu či vystoupení kouzelníka.

           Všem klientům, pracovníkům i kvasickým spoluobčanům přeji   příjemný konec jara a teplé léto  s dostatkem sluníčka i vláhy .


Rok 2017

 Projekt 72 hodin

12. až 15. říjen letošního roku  patřil celonárodnímu projektu 72 hodin.  Již  pátý rok v tuto dobu přicházejí mladí lidé s nápady, jak být v rámci dobrovolnických aktivit  prospěšní svému okolí.  Může jít o práci na veřejném prostranství,  péči o přírodu či  pomoc druhým lidem.

      V rámci tohoto projektu přijely  13. října do Domova  se zvláštním režimem v Kvasicích děti z osmé a deváté třídy   Církevní základní školy Kroměříž .  Měly připravený  bohatý program, kde bylo místo na společné písničky, klavírní koncert, různé hry  či povídání si s našimi klienty.   Kluci  pracovali spíše venku -  hrabali listí na zahradě,  schovávali lavičky.

      Do Domova tak  navzdory podzimu přišlo mládí, radost a smích.  Mladí lidé ukázali, že  mají nejen dobré nápady a jsou ochotní udělat něco navíc,  ale prokázali vysokou míru empatie a  sociální zralosti, které jsou při  vzájemné komunikaci  mezi  lidmi nezbytné. Praktickou pomoc dětí  ocenili jak klienti, tak pracovníci . 

       Během  sladké svačiny, kterou připravily naše paní kuchařky  byl také prostor pro povídání o duševním zdraví a problémech, které život s duševním onemocněním přináší.  Myslím, že  toto  setkání  bylo pro všechny  strany obohacující  a ráda bych poděkovala Církevní základní škole v Kroměříži  za to, že v dětech rozvíjí  chuť pomáhat druhým a dětem z obou tříd a jejich třídním učitelkám za vzornou přípravu a milé setkání.

 Hudební odpoledne s panem Kubíčkem spojené s vyhlášení Sportovce roku 2016 – 18. 8. 2016

Hudební odpoledne s panem Kubíčkem jsou mezi našimi uživateli velmi oblíbená. Hezké lidové i moderní písničky v jeho podání dokáží navodit příjemnou atmosféru v každém ročním období. Patřilo k nim jistě i dnešní odpoledne. Pro zpestření zábavy bylo součástí odpoledne vyhlášení výsledků soutěže Sportovec roku 2016. Tradiční seniorský čtyřboj měl také letos čtyři soutěžní kola. Probíhala jednou za měsíc v termínu od května do srpna 2016. 37 účastníků soutěžilo v netradičních disciplínách. Byl to hod míčem na koš, hod kroužky na cíl, hod petanqueovými koulemi na cíl a hod míčkem na plechovky. Náročnost všechny disciplín je odpovídající možnostem a schopnostem přavážé většiny uživatelů. Po skvělém vyrovnaném výkonu ve všech čtyřech kolech se Sportovcem roku 2016 stal pan Stanislav Bartončík, před druhým Miloslavem Koupilem a třetím Pavlem Škopíkem. Z žen nejlépe obstála paní Milada Botková, která se umístila na krásném pátém místě.

 

Výlet do Spytihněvi a Babic – 23. 8. 2016

Celodenní výlety jsou vítaným zpestřením pro většinu našich mobilních uživatelů. Tentokrát vedla trasa našeho autobusu z Kvasic do Spytihněvi na přístaviště Baťova kanálu. Zde jsme se nalodili na výletní loď Morava a vypluli do dalšího přístaviště v Babicích. Přálo nám krásné, slunečné počasí, takže plavbu po Baťově kanálu jsme si opravdu užívali. Někteří zde jeli poprvé, jiní již před několika lety absolvovali podobný výlet, tehdy z Napajedel do Spytihněvi. Na lodi proběhlo malé občerstvení a také jsme propluli plavební komorou, což byl pro účastníky jistě nevšední zážitek. V Babicích jsme pokračovali autobusem k muzeu Myslivců a Pytláků, kde na nás čekal vynikající průvodce pan Vranka. Snad díky tomu, že pan Vranka byl ve věku většiny našich uživatelů, probíhala prohlídka expozice v mimořádně přátelské atmosféře. Průvodce velmi profesionálně pohovořil o všech vystavených exponátech, ale i o historii pytláctví v Babicích a širokém okolí. Expozice o životě obyčejných lidí, žijících v Babicích, vyvolala u většiny účastníků vzpomínky na mládí.Byly zde k vidění předměty z domácnosti, ošacení, věci používané v hospodářství. U mnoha exponátů probíhaly vzrušené diskuse, co měl kdo z předmětů v mládí doma a k čemu je používali. Na dvoře muzea ve stodole pak měli účastníci možnost prohlédnout si nářadí i stroje, používané v dřívějších dobách v hospodářství. Ve voliérách na zahradě pak viděli různé druhy ptáků, žijících dřívě běžně, dnes už vzácně, na polích, např. křepelky či různé druhy bažantů. Pohostinnosti pana Vranky jsme využili i pro možnost občestvení, neboť po více než hodinové prohlídce všem vyhládlo. S chutí jsme se pustili do řízků, které nám na cestu připravily naše kuchařky. A aby náš výlet byl završen nejen pomyslnou třešničkou na dortu, zastavili jsme se po cestě zpět do Kvasic ve Spytihněvi v kavárně U Přívozu, kde si každý mohl dopřát něco sladkého.

 

Návštěva Bowlingu a výstavy prací uživatelů z našeho domova – 20. 9. 2016

Kdo si hraje nezlobí - to platí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Mnozí naši uživatelé při svých předcházejících návštěvách přišli na chuť bowlingu a rádi využili příležitosti opět si jej zahrát. Malým bonusem byla možnost prohlédnout si dílka svá, či svých spolubydlících, která byla právě v prostorách bowlingu vystavována . Majitel bowlingu nás ujistil, že o naše výrobky je skutečně velký zájem z řad široké veřejnosti. Proto jsme se domluvili na další, tetokrát předvánoční výstavě obrázků, vyráběných speciální technikou nazývanou enkaustika.

 

Rozloučení s létem spojené s vyhlášením výsledků Kuželkářské ligy 2016 – 22. 9. 2016

Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se museli při pořádání této oblíbené kulturní akce spokojit se zázemím naší velké jídelny. Počasí nám nepřálo, nemohli jsme se tedy loučit s létem ve venkovních prostorách domova. Na náladě to ovšem nikomu neubralo. Společně s aktivizační pracovnicí paní Lenkou Machalovou, která hrála na kytaru a zpívala, si všichni přítomní uživatelé i personál zazpívali známé lidové písničky. Také se hrály písně na přání a k dobré náladě přispělo i občerstvení v podobě opékaných špekáčků. Vyhlášení výsledků Kuželkářské ligy 2016 napjatě očekávalo 52 účastníků z řad našich uživatelů a zaměstnanců. Soutěž probíhala ve třech soutěžních kolech. Každý soutěžící v průběhu měsíců června až srpna absolvoval celkem 27 hodů. Letošní vítězkou Kuželkářské ligy 2016 se stala aktivizační pracovnice paní Lenka Machalová, která v celkovém součtu získala 63 body. Pouze o bod méně získali shodně uživatelé pánové Pavel Škopík a František Bartoš, kteří obsadili druhé místo. Na třetím místě skončil další z uživatelů pan František Ondrašík.

 

Barvy života – 4. 10. 2016

Tradiční a oblíbené setkání seniorů s názvem Barvy života se opět uskutečnilo v kulturním domě v Boršicích u Buchlovic. Letos proběhl již XII.ročník této populární akce. Mimo náš domov zde vystoupili se svými programy klienti Domovů pro seniory z Nezdenic, Buchlovic, Vsetína – Jasenky a také Domova se zvláštním režimem v Pržně. Jednalo se o hudební a recitační vystoupení. Náš domov reprezentovali členové dramatického kroužku, kteří si připravili vystoupení v retrostylu. Vrátili jsme se na chvíli do časů, kdy jsme jako pionýři jezdili na tábory a zpívali tábornické písně. U vystupujících stačilo jen lehce doladit oblečení, a pak si již celé vystoupení mohli pěkně užívat spolu s diváky. Potlesk početného publika byl pro vystupující tou nejhezčí odměnou. Průběh setkání svým vystoupením zpestřila dechová hudba Buchlovjané, dětský soubor Pentlička z Boršic, ženský pěvecký sbor Ladies BUDU z Domova pro seniory v Buchlovicích a zpěvák Jiří Helán. Skvělé občerstvení připravila obecně prospěšná společnost Naděje z Otrokovic. Na závěr setkání obdržel každý vystupující z rukou radního Zlínského kraje Ladislava Kryštofa a zpěváka Jiřího Helána krásný dárkový balíček. Diváci, kteří nevystupovali, měli možnost vyhrát dárkové balíčky v bohaté tombole.

 

Vinobraní – 18. 10. 2016

Laďa a Martin to jsou hudebníci dua LaMa, kteří již tradičně hrají a zpívají na naší největší podzimní akci, kterou je vinobraní. Letošní vinobraní bylo bohužel bez tradiční výzdoby, neboť vrtošivé podzimní počasí zanechalo zelené větve vinné révy ve špatném stavu. Proto jsme k výzdobě jídelny nic neměli. Náladu to však nikomu nezkazilo a co pokazilo počasí, to napravili hudebníci a naše kuchařky. Všichni účastníci vinobraní si pochutnali na sladoučkých hroznech, výborné domácí roládě s kávou a nealkoholickém vinném nápoji. Laďa s Martinem zahráli nejen lidové písničky, které si notovali téměř všichni, ale též písničky na přání a nezapoměli ani na malé okénko vážné hudby.

 

Kouzelnická show – 10. 11. 2016

Kouzla a čáry, to zaujme snad každého. Mistr kouzel a čar Šmeli, který k nám přijel vystoupit se svou show, opravdu zaujal. Nejvíce snad diváky pobavila jeho kouzla s živými holuby a králíkem. U něj však musel mistr Šmeli trochu improvizovat, protože pro velký zájem obecenstva jej nechal našim uživatelů, aby si ho mohli zájemci pohladit. Ti se pak nějak neměli k tomu, aby králíka vrátili. Triky s kartami, kouzla se šátky i balonky odměnili diváci bouřlivým potleskem. Dopoledne s mistrem čar a kouzel opravdu uteklo, jako by mávl kouzelným proutkem. Všichni diváci program velmi pochvalovali.

 

Zimní sportovní hry – 22.3.2016

Sportovat se dá v každém ročním období. Přelom zimy a jara je v našem domově již po sedm let spjat se Zimními sportovními hrami. Jsou to vskutku netradiční hry. Discíplíny jsou sestavovány dle fyzických možností našich uživatelů tak, aby se i imobilní uživatelé mohli plně zapojit do všech disciplín. Podle ohlasů z přechozích let jsme v letošním roce vsadili na osvědčené soutěžní displíny, pouze jsme je pro zpestření lehce upravili. Zimních sportovních her se zúčastnilo 33 soutěžícíh, což je téměř polovina uživatel našeho domova. Každý soutěžící poměřil své síly i dovednosti ve čtyřech disciplínách. Bylo to sestavení puzzle na čas, hod kroužků na cíl, stavění věže z kostek a hod míčkem na cíl (hop do koše). Hry probíhaly jak dopoledne, tak i odpoledne, aby měl každý soutěžící dostatek času na všechny disciplíny. Někteří si odsoutěžili a odešli, jiní zůstávali, aby fandili svým spolubydlícím nebo jen přihlíželi, zda jsou jejich sportovní soupeři lepší, či horší než oni. Výsledková listina je tedy taková. VII. ročník Zimních sportovních her vyhrál pan Škopík, před panem Běhulou a panem Koupilem. Z žen byla nejlepší paní Vaculíková na krásném 4. místě.

 

Velikonoční beseda v kvasické knihovně – 24.3.2016

Knihovnice paní Rita Králíková nás srdečně přivítala v kvasické knihovně. Beseda, kterou pro nás tentokrát připravila, byla věnována Velikonocům, jejich významu a zvykům s nimi spjatých. Nejdříve nám vysvětlila význam jednotlivých dnů v týdnu před velikonočními svátky. Pak jsme si připomenuli velikonoční tradice, jako je koupání v potoce, svěcení velikonočních pokrmů, otevírání pokladů, pálení čarodějnic, pálení velkých ohňů aj. Vyslechli jsme několik jarních básniček a říkanek v podání paní knihovnice a také krátkou povídku O Aničce a Vítkovi, kteří tráví velikonoční svátky u babičky a dědy, kde se seznamují s tradicemi. Závěr besedy již tradičně patřil poslechu CD, kde jsme vyslechli povídku Aféra s křečkem, kterou podle povídky Jaroslava Haška namluvil František Filipovský. Paní khihovnici jsme poděkovali za krásnou besedu, pěkné naladění na velikonoční svátky a slíbili jsme, že rádi příjdeme znovu!

 

Vítání jara spojené s vyhlášením výsledků turnaje v šipkách Přesná muška 2016 – 5. 4. 2016

Krásné jarní (avšak téměř letní) počasí doprovázelo naši první letošní venkovníakci. Jaro jsme vítali společným posezením na trávnaté ploše za zámkem za zpěvu lidových písní a reprodukované hudby. Této příležitost jsme využili k vyhlášení výsledků turnaje v šipkách Přesná muška 2016. Turnaj v šipkách probíhal tradičně od ledna do března 2016. Každý měsíc se uskutečnilo jedno soutěžní kolo. Soutěžíci odházeli celkem 27 hodů. Letošního ročníku se zúčastnilo 38 startujících. Vítězem se stal pan Žaludek, který s přehledem a téměř stobodovým náskokem porazil druhého pana Koupila a třetího pana Ondrašíka. Z žen se nejlépe umístnila slečna Hrbáčková na krásném 5. místě. Díky sponzorským darům jsme mohli zúčastněné soutěžící odměnit sladkými odměnami a prvních deset startujících obdrželo i drobné věcné ceny.

 

Návštěva Bowlingu – 19.4.2016

Po delší pauze, způsobené změnou provozovatelů kvasického Bowlingu, jsme se rozhodli na přání našich uživatelů opět bowling navštívit. A udělali jsme dobře! Nový provozovatel prostory bowlingu vylepšil. Nejen, že interiér vypadá mnohem lépe než předtím, ale nekuřáci jistě přivítali, že se ve vnitřních prostorách již nekouří. Také obsluha byla pozornější, než dříve a možná i proto nám hodinka hry utekla jako voda. Vzhledem k počtu zájemců o hru, jsme si pronajali obě bowlingové dráhy. Všichni účastníci si vyzkoušeli hned několik sad hodů. Některým se dařilo lépe, jiným méně, ale pobavili se všichni, byť někteří hráli bowling poprvé. Ti fyzicky zdatnější házeli své hody sami, ostatní méně fyzicky disponovaní využili při svých hodech podpory a pomoci aktivizační pracovnice a pracovnic z obslužné péče. Po sportovních výkonech se všichni rádi občerstvili. Do domova se vraceli pod dojmem příjemně stráveného sportovního odpoledne.

 

Hudební dopoledne s panem Hašlerem – 21. 4. 2016

Čas podle lidového rčení opravdu „běží jako voda“. Ani jsme se nenadáli, opět je tu duben a s ním spjatá návštěva pana Karla Šedivého v našem domově. Letos jsme společně počítali, že tato návštěva je již šestá. Přesto se naši uživatelé znovu velmi těšili na povídání o Karlu Hašlerovi a také písničky zvané „Hašlerky“. Další díl pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi měl název Pátrání po potomcích Karla Hašlera. Posluchači se z povídání dozvěděli více o životních osudech synů pana Hašlera. Pan Šedivý velmi poutavě vylíčil vyprávění prof. Václava Žilky, který se náhodně při svém koncertním turné v Jižní Americe setkal právě s jedním z nich. Krásné vyprávění doplnil pan Šedivý písněmi Karla Hašlera, které si rádi zazpívali i posluchači. Letošní hudební dopoledne bylo vyjímečné i tím, že pozvání na hudební dopoledne přijaly spisovatelka paní Květoslava Koutňáková, paní Marie Ešlerová, která působí jako dobrovolnice v našem domově a bývalá vedoucí kuchyně paní Marie Machalová. Pan Šedivý opět prokázal svůj hudební i vypravěčský um, který velkým potleskem ocenili uživatelé i pozvaní hosté.

 

Stavění májky – 28. 4. 2016

Krásné slunečné dopoledne provázelo letošní stavění májeky V rámci výtvarných činností připravila již v předstihu aktivizační pracovnice paní Zavřelová s uživateli pestrobarevné krepové růžičky a také plastové pentličky na ozdobu májky. Náš pan údržbář májku připravil ke zdobení a bylo možné začít. Zdobili jsme nejprve vršek a pak i věnec. Každý, kdo se zdobení májky zúčastnil, si na ni mohl připevnit růžičku či petli. Zájemců bylo naštěstí dost a tak byla májka brzy krásně ozdobená. Ti, kteří se přišli pouze podívat, se zase mohli vyhřívat na lavičkách na sluníčku a pozovat, jak ostatním zdobení jde od ruky a k tomu poslouchat reprodukovanou hudbu. Ozdobená májka pak čekala pouze na pomoc pracovníků Obecního úřadu v Kvasicích, kteří nám již tradičně pomáhají májku postavit. Těsně po jedenácté hodině dopoledne byla májka vztyčena v celé své kráse. Po celý měsíc květen nám bude zdobit zadní trakt domova. Stavění májky přihlíželo téměř celé osazenstvo domova, tedy jak uživatelé, tak i zaměstnanci. Závěr jsme poděkovali pacovníkům místního Obecního úřadu, bez jejichž vydatné pomoci by se nám jen těžko podařilo postavit májku tradičním způsobem.


Sportovní hry seniorů v Kroměříži – 18. 5. 2016

V duchu blížících se Olympíjských her se odehrávaly i letošní Sportovní hry seniorů s názvem Rio 2016. Pořadatelem byl Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži. Všech šest soutěžních týmů se sešlo na nádvoří domova. Byly to týmy pořádajícího domova, DS Vážany, DS U Moravy, Zahrada Bystřice pod Hostýnem, DZR Strom života a DZR Kvasice. Nejprve všechny přítomné soutěžící, vedoucí jednotlivých domovů, zaměstnance, sponzory i zástupitele města Kroměříže přivítala vedoucí DS U Kašny paní Gazdová. Soutěžící pozdravil za Sociální služby města Kroměříž pan Mgr. Forýtek a za zastupitele města Kroměříž pan PhDr. Motyčka, Ph.D. Slavnostní zahajovací ceremoniál připomínal skutečné Olympijské hry, neboť štafeta složená z uživatel DS U Kašny přinesla a zažehla Olympijský oheň. Poté bylo ještě nutno seznámit soutěžící s organizačními pokyny soutěže a mohlo se začít. Sportovních disciplín bylo šest. Kontinenty na zeměkouli reprezentovaly vždy jednu soutěžní disciplínu. V Africe jsme běhali mezi kuželi na čas, v Evropě jsme hráli kuželky, v Americe jsme pomocí florbalové hokejky stříleli míčky na branku, v Asii jsme se snažili zasáhnout pomocí šipek býka, v Austrálii bylo naším úkolem trefit otvor v maketě klokana pomocí pěnových míčků a na závěr jsme mimo kontinenty skládali na čas olympijské kruhy dle předlohy. Ač se nám zdály být některé soutěžní disciplíny jednoduché, při samotném plnění se ukázaly pro mnohé učastníky jako velký oříšek. Přesto se naše družstvo snažilo vydat ze sebe to nejlepší. Po absolvování všech šesti soutěžních disciplím jsme s chutí od pořadatelů přijali vynikající občerstvení a odpočinuli si při doprovodném programu. Krásné vystoupení Agility Kroměříž, jejíž členky nám předvedly výcvik s pejsky, rozveslilo všechny účastníky her. Na závěr vystoupení si mohli zájemci pejsky i pohladit. Dále následovalo hudební vystoupení, ale to již všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Výsledky vyhlásila paní Gazdová. Aby to bylo pro soutěžící napínavější začínalo se o šestého místa. Když jsme zjistili, že nejsme ani šestí, pátí či čtvrtí, začínali jsme v duchu jásat, neboť bylo jasné, že ani letos nedjedeme bez medaile. Tak ještě chvilka napětí, protože třetí místo nám také nepatřilo. Když jsme uslyšeli, že na druhém místě se umístnil domácí domov, propukli jsme ve vítězný pokřik. „Heja, heja , hej, Kvasice jsou nej!“. To je totiž náš již letitý sportovní pokřik. S radostí jsme přebrali zlaté medaile, diplomy a fantastický dort pro vítěze. Třešničkou na pomyslném dortu bylo druhé místo vedoucího našeho domova pana Milivoje Nováka v soutěži zástupců domovů a sponzorů. I když radost z vítězství byla obrovská, každý z nás si uvědomoval, že nejdůležitějším momentem této sportovní akci je samotná účast seniorů, chuť setkávat se s ostatními, radovat se ze života i přes různé zdravotní handicapy a překonávat tak sama sebe. A to se myslím organizatorům této akce podařilo vrchovatě.

 

 Jarmark Sociálních služeb v Kroměříži – 26. 5. 2016

„V Kroměříži Jarmark byl,  já jsem na něm také byl.  I my se na něj podíváme,  písničky vám zazpíváme“

Touto rýmovankou jsme zahájili letošní vystoupení našeho domova na Jarmarku Sociálních služeb v Kroměříži. Kvasický domov reprezentovala paní Brigita Zelená s hudebním pásmem „Vzpomínky na cesty“. V letošním roce jsme se Jarmarku zúčastnili pouze jako účinkující, neboť výrobky zhotovené v rámci volnočasových a aktivizačních činností, jsme využili spíše k zvelebení interiéru našeho domova, než k prodeji široké veřejnosti. Spolu s paní Zelenou se jelo na Jarmark podívat i několik dalších uživatelů našeho domova. Po kulturním programu jsme si prohlédli stánky jednotlivých zařízení sociálních služeb. Vzhledem k časové tísni naše kroky nemířily do tradiční cukrárny na Masarykově náměstí, ale do cukrárny na Velkém náměstí. Při sladkém občerstvení jsme hodnotili výkony jednotlivých účinkujících i vystavené výrobky. Všichni se shodli, že jak pěvecká, tak i taneční a hraná představení byla moc hezká. Někteří naši účastníci si ve stáncích zakoupili výrobky a tak si je navzájem prohlíželi a hodnotili. Co dodat závěrem. Letošní Jarmark se vydařil po všech stránkách, dokonce i počasí bylo optimální. Pouze větší zájem veřejnosti by této dlouholeté akci jistě více slušel.

 

Kácení májky – 30. 5. 2016

Kácení májky bylo letos ve znamení horkého, téměř letního počasí. Dle tradice nejprve zaměstnanci společně s uživateli tančili a zpívali okolo májky, za doprovodu harmoniky pana Ladi Pospíšila. Naši zaměstnanci si připravili různé masky: námořníky, čarodějnice, orientální tanečnice nebo klauny, uživatelé karty, vodník, šašek a jiné. Někteří z uživatelů si místo masek nasadili pestrobarevné čepičky, aby podpořili tuto tradiční akci. Díky rozměrnému rozkládacímu stanu a slunečníkům si všichni mohli vychutnat posezení ve stínu, zazpívat si krásné lidovky (mnohé hrál pan Pospíšil na přání) a pochutnat si na čerstvě opečených špekáčcích. A ještě jedna zajímavost. V našem domově neprobíhá z technických důvodů již několik let klasické kácení máje, ale takzvané „vytahování“ máje. Děje se tak za pomoci speciálních držáků a výrazné pomoci pracovníků Obecního úřadu v Kvasicích, za což jim patří velký dík.

 

Sportovní den na střelnici KVZ Kvasice – 10. 6. 2016

V loňském roce jsme se poprvé rozhodli uspořádat pro naše uživatele sportovní den na střelnici KVZ Kvasice. Protože tato akce měla velmi kladnou odezvu u našich uživatelů vydali jsme na střelnici opět i letos. Někteří šli pěšky po hrázi řeky Moravy v doprovodu pracovnic z úseku obslužné péče, jiní jeli zapůjčeným Fordem Tranzitem, protože jejich fyzické dispozice jim nedovolovaly delší chůzi. Počasí bylo velmi teplé, proto nejprve přišlo na řadu občerstvení minerálkou a krátký odpočinek pod pergolou. Odpočatí účastníci si mohli zastřílet ze vzduchovky na panáčky nebo házet granátem na cíl. Této možnosti využili téměř všichni účastníci akce. Mnozí se pouze pobavili. Někteří jednotlivci však brali střelbu i hod granátem opravdu vážně a prali se o co nejlepší dosažené výsledky, což bylo v teplém letním dnu více než sympatické. Po sportování všem vyhládlo a každý se s chutí pustil do oběda, který připravily naše kuchařky v zámecké kuchyni. Gulášová polévka a čerstvě upečené frgály chutnaly všem náramně. Po obědě přišel čas na malou siestu. Někdo si dal cigárko, někdo kávu a všichni společně si za doprovodu kytary zazpívali několik lidových a country písní. Pak už pomalu nastal čas návratu do domova. Také letošní návštěva na střelnici dopadla na výbornou. Zbylo už jen poděkovat panu Petrovi Machalovi, který celou akci za KVZ Kvasice zaštítil a připravil nám zázemí pro příjemně strávené dopoledne. Děkujeme a rádi se sem opět napřesrok vrátíme.

 

Dopolední výlet pro imobilní uživatele do Podzámecké zahrady v Kroměříži – 23. 6. 2016

V loňském roce jsme pro naše imobilní uživatele připravili dva dopolední výlety do Květné zahrady v Kroměříži. Takže padla otázka: Kam pojedeme letos? Volba padla na Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Krásně upravená zahrada, expozice zvířat, dostupné občerstvení i stinná zákoutí byly jasné priority, proč jet na dopolední výlet právě sem. Toto rozhodnutí bylo velmi oceněno našimi uživateli, neboť počasí bylo velmi horké a stín, který nám poskytly stromy v Podzámce, byl vítaný a osvěžující. Dopolední výlety pro imobilní uživatele jsou velmi důležité v rámci aktivizačních činností, neboť jim můžeme nabídnout možnost odjet, byť na krátkou dobu, z našeho domova a podívat se do míst, kam někteří jezdili v mládí.

 

Beseda s mluvčí policie ČR Mgr. Simonou Kyšnerovou – 12. 7. 2016

Prevence je základ bezpečnosti, proto již tradičně zavítala do našeho domova mluvčí policie ČR z Kroměříže paní Mgr. Simona Kyšnerová. Dnešní beseda byla opět věnována bezpečnému pohybu našich uživatelů po komunikacích v obci i mimo obec. Paní Kyšnerová seznámila uživatele s úpravami vyhlášek o pohybu chodců po komunikacích. Zdůraznila především nutnost viditelného oblečení a reflexních prvků na oblečení s ohledem na bezpečnost při pohybu po komunikacích. Beseda byla velmi rušná, padaly časté dotazy našich uživatelů, především z řad mužů. Paní Kyšnerová zodpověděla všechny dotazy velmi profesionálně a přidala vždy i příklady z praxe. Opět se potvrdilo, že policie nás nejen chrání, ale i pomáhá!

 

Tři králové – 6. 1. 2016

S novým kalendářním rokem přicházejí i nové kulturní, společenské a sportovní aktivity. Návštěvou Tří králů symbolicky startují aktivizační činnosti v našem domově. Králové jako vždy naštívili nejen všechny uživatele našeho domova, ale i personál. Zahráli, zapívali a všechny uživatele odměnili sladkou mandarinkou. Snažili se rozveselit každého koho potkali a v mnoha případech se to opravdu povedlo. Letos nás překvapil uživatel pan Bartoš, který Tři krále doprovázel na jejich putování po domově, hrál na svou kytaru a zpíval spolu s nimi.

 

Hudební dopoledne se skupinou LaMa – 12. 1. 2016

Naši oblíbení muzikanti Laďa a Martin nás navštívili hned na začátku letošního roku, aby rozdávali radost hudbou. Naši uživatelé při vystoupení dua LaMa vždy skvěle spolupracují. Hned od prvních písní se hlásili a přednášeli muzikantům svá hudební přání. A že jich bylo! Laďa s Martinem všechna hudební přání vyplnili, když někdy bojovali s textem písně. Sami pak říkali: „Řekněte si o písničku, vy si ji zazpíváte a my vám ji zahrajeme.....“. Nutno však dodat, že se jednalo pouze o pár ne příliš známých písní. Ty ostatní zahráli a zapívali tak, jak jsme zvyklí, tedy perfektně, profesionálně. Stejně úžasné bylo i kratké okénko vážné hudby. Domníváme se, že bouřlivý aplaus byl dostatečným signálem pro muzikanty, že se posluchačům jejich vystoupení velmi líbilo. Někteří uživatelé osobně děkovali muzikantům a vyslovili přání, aby k nám do domova přijeli opět zahrát.

 

Masopust – vodění medvěda – 5. 2. 2016

Všichni v domově byli v očekávání, jaký bude letošní medvěd. Po několika letech, kdy jsme měli „medvědici“, se této role opět zhostil muž. Medvěd byl tedy vysoký, trošku méně statný, než jeho předchůdce, zato však divoký, že medvědář měl místy plné ruce práce ho udržet. Celá masopustní družina navštívila nejen všechny uživatele domova, ať už na pokojích nebo v jídelnách či klubovně, ale i všechen personál domova. Za doprovodu kytary se hrálo a zpívalo po celém domově. Někteří uživatelé si dokonce chtěli s medvědem nebo jeho doprovodnou družinou zatancovat.

 

Maškarní bál – 18. 2. 2016

Maškarní bál je jednou z nejnáročnějších aktcí v našem domově. Jeho náročnost spočívá předvším v přípravě samotného bálu. Ta začíná minimálně už měsíc před plánovaným termínem konání bálu. Je třeba zajistit sponzory pro tombolu. V tomto směru máme již několik let velké štěstí, že se s důvěrou můžeme obrátit na vedení COOP družstvo Havlíčkův Brod (zastoupeno prodejnou Renta Kvasice), které je hlavním sponzorem této akce. Nesmím ale opomenout i další sponzory, kterými jsou PETABO s.r.o. Kvasice, Restaurace pod Kaštany Kvasice, Kadeřnictví paní Šárky Švagrové, dodavatelé inkontinenčních pomůcek pro naše uživatele a v neposlední řadě i někteří zaměstnanci našeho domova. Díky sponzorům je možné připravit opravdu bohatou tombolu, čítající na 50 cen. Dále je třeba zajistit kvalitní hudební produkci. I zde jsme měli šťastnou ruku, neboť pan Kubíček, u nás vystoupil již po několikáté. Je v našem domově mezi uživateli velmi oblíbený, vždy nám krásně zahraje i zazpívá, rád plní všechna hudební přání a přináší optimismus a pohodu. Součástí bálu je i výzdoba jídelny, která se letos uživatelům líbila natolik, že si ji přáli ponechat ještě několik dalších dnů, aby si ji dostatečně užili. Pak už zbývá připravit něco dobrého na zub, o což se profesionálně postaraly naše kuchařky, obléknout masky a může se začít! Rej masek byl na letošním bále vskutku pestrý. Především díky mnoha našim zaměstnacům, kteří v maskách (velmi originálních) podpořili tuto akci. Také mnoho našich uživatelů se i přes různá zdravotní omezení účastnilo bálu v maskách. Nálada byla po celou dobu vynikající. Tančilo se, zpívalo, k tomu jedlo a pilo a také se netrpělivě čekalo na vyhlášení tomboly. Každý kdo si zakoupil lístky do tomboly vyhrál a ať byla výhra větší či menší, radost měli všichni. Veškeré úsilí, které bylo potřeba vynaložit pro zorganizování této akce se vrátilo v podobě spokojených a usměvavých tváří našich uživatelů!

 

Oslava MDŽ – 8. 3. 2016

Ano, čtete dobře. Po delší úvaze jsme se rozhodli, že se v domově vrátíme k oslavě Mezinárodního dne žen. K tomuto kroku nás vedla skutečnost, že velká část našich uživatelek nemá děti. Naše rozhodnutí mělo kladný ohlas u všech uživatelů domova. Čím bychom udělali našim ženám radost? Pěkná písnička a kytička určitě nezarmoutí žádnou z nich. Vsadili jsme tedy na jistotu a pozvali k nám oblíbenou skupinu Návraty z Tlumačova. Návraty opět přivezly nové pásmo písní a mluveného slova. Krásné songy o lásce, vkusné průvodní slovo i mnohdy peprné vtipy dokázaly vytvořit příjemnou atmosféru středečního dopoledne. Známé písničky si mnozí rádi zazpívali společně s Návraty. Odpoledne probíhala oslava MDŽ na pokojích našich uživatelek. Zde z rukou vedoucího domova a našich uživatelů pana Koupila, pana Ondrašíka a pana Škopíka převzaly malé kytičky. Na tomto místě patří velký dík paní Šárce Prchalové, která našim uživatelkám věnovala krásné kytičky formou sponzorského daru! Nutno dodat, že kytičky věnuje již po několik let a my si takových lidí, jako je paní Prchalová, velmi vážíme. Jsme přesvědčeni, že je nutné, aby o takových lidech a jejich v dnešní době celkem neběžné, ale o to více záslužné činnosti, měla povědomost široká veřejnost.

 

Vynášení Morany – 10. 3. 2016

„ Neseme vám Mořenu na oleji smaženú........“, tak začínalo letošní vynášení Morany z našeho domova.. Vzhledem k tomu, že letošní Velikonoce budou již na konci měsíce března, smrtná neděle připadla již na 13. března. Nebylo se tedy čemu divit, že počasí bylo opravdu spíše zimní. Ale ani silný studený vítr nám nezabránil, abychom se v početném průvodu našich uživatelů a zaměstnanců domova, v čele s Moranou, nevydali na břeh Moravy dodržet tento starý lidový zvyk, zahnat zimu a přivítat jaro. Letošní Moranu jsme nemuseli vyráběl, neboť v loňském roce jsme zhotovili dvě. Jednu jsme při zahánění zimy spálili a druhá posloužila jako dekorace na velikonoční výstavě. Moranu nesli v čele průvodu muži z řad našich uživatelů. Po cestě se střídali, aby ji u Moravy předali našemu údržbáři. Po přečtení několika básniček a říkaček spojených s Moranou, ji společně s vedoucím domova zapálil a vhodil do proudu řeky. Tak jsme definitivně vyhnali zimu, chladno ale zůstalo. Následně si každý z účastníků přivázal jednu pestrou pentličku na připravené létečko (rašící větev). S ozdobeným létečkem jsme vraceli sice prochladlí, ale s pocitem blížícího se jara v duši.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kde nás najdete