mail home

Domov pro seniory Uherské Hradiště - Pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu 
Domova pro seniory UH

Pro zájemce o sociální službu Domova pro seniory UH doporučujeme následující postup:

1/ Vyplnit formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“ a doložit lékařský posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí sociální služby (vyplní praktický lékař). Dále případně doložit přílohy uvedené na zadní straně žádosti. Tiskopis žádosti si můžete:  

  • stáhnout z našich stránek v sekci dokumenty
  • převzít na Domově pro seniory UH u sociálních pracovníků, kteří Vám rovněž poskytnou základní sociální poradenství
    a konzultaci ke všem dotazům
  • vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb u sociální pracovnice
  • vzít u sociální pracovnice v nemocnici Uherské Hradiště

2/ Vyplněnou žádost včetně příloh a lékařský posudek odevzdejte osobně nebo poštou na adresu našeho domova k rukám sociálních pracovníků. Adresa:

                Domov pro seniory
                
Štěpnická 1139 
                6
86 06  Uherské Hradiště

CO BUDE NÁSLEDOVAT
Sociální pracovníci ověří úplnost a správnost údajů uvedených v žádosti. Následně provedou osobní jednání se zájemcem o službu, a to buď v Domově pro seniory UH, nebo v místě současného pobytu zájemce. Následuje posouzení žádosti komisí (která zasedá jednou za 14 dní), písemně je na adresu zájemce o službu posláno oznámení o zařazení do evidence žadatelů či odmítnutí žadatele.

Kde nás najdete