mail home

Domov pro seniory Uherské Hradiště - Cílová a vyloučená skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (60 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

 

Negativní vymezení cílové skupiny 

(zájemci, kterým nemůže být služba poskytnuta):

  • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
  • zájemce o službu je fyzicky a duševně soběstačný a je schopen zvládat běžné úkony péče pomocí rodiny nebo jiných služeb sociální péče,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • zdravotní stav vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení,
  • duševní onemocnění (schizofrenie, psychózy atd.),
  • mentální postižení a onemocnění stařeckou demencí a jinými typy demence, Alzheimerovou chorobou,
  • akutní infekční onemocnění,
  • závislost na návykových látkách (alkoholismus a jiné toxikomanie),
  • poruchy osobnosti, které by mohly narušovat klidné soužití v kolektivu (agresivní chování, ohrožení svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí),
  • závažné smyslové postižení (zejména ztráta zraku a sluchu) - personál není vyškolen ve znalosti znakové řeči a Braillova písma; zařízení není přizpůsobeno.

Kde nás najdete