mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Cílová a vyloučená skupina

Službu poskytujeme seniorům od 60 let a více.

Cílovou skupinou v hlavní části budovy Domova, jsou senioři, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.

Cílovou skupinou objektu Zámeček jsou pouze samostatně pohybující se (mobilní), částečně nesoběstační, orientovaní uživatelé.

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

  • Osobám s demencí, která neumožňuje kolektivní soužití v DS Nezdenice (Alzheimerova choroba a ostatní typy demencí z důvodu specifických potřeb těchto osob).
  • Osobám nevidomým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby nevidomé.
  • Osobám hluchoněmým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby hluchoněmé.
  • Osobám, které před příchodem do Domova trpí akutní infekční nemocí.
  • Osobám s mentálním postižením.
  • Osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím, poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními uživateli.
  • Osobám s akutní závislostí na alkoholu nebo omamných látkách.

Kde nás najdete