mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Cílová a vyloučená skupina

Uživatelé, kterým může být služba poskytnuta (cílová skupina)

- mladší senioři od 60 – 80 let
- starší senioři nad 80 let.

Cílovou skupinou v hlavní části budovy domova, jsou senioři, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.

Cílovou skupinou objektu Zámeček
 jsou pouze samostatně pohybující se (mobilní), částečně nesoběstační, orientovaní uživatelé.

Osoba v nepříznivé sociální situaci je ta, u níž došlo k oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodněného prostředí. Jde o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a potřebují pomoc řešit vzniklou situaci tak, aby je toto řešení ochránilo před ztrátou kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.

Uživatelé, kterým nemůže být služba poskytnuta (vyloučená skupina)

  • osobám s demencí, která neumožňuje kolektivní soužití v DS Nezdenice (Alzheimerova choroba a ostatními typy demencí z důvodu specifických potřeb těchto osob.),
  • osobám nevidomým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby nevidomé,
  • osobám hluchoněmým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby hluchoněmé,
  • osobám, které před příchodem do domova trpí akutní infekční nemocí,
  • osobám s mentálním postižením,
  • osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím, poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními uživateli,
  • osobám s akutní závislostí na alkoholu nebo omamných látkách.

Kde nás najdete